GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

DÀNH CHO GIÁO DỤC

Khi nhu cầu ngày càng tăng về không gian học tập hiện đại, nhu cầu về công nghệ trong lớp học cũng tăng theo. Inno Việt Nam đang áp dụng phương pháp học tập hiện đại với môi trường lớp học kỹ thuật số thông minh. Màn hình tương tác của chúng tôi đi kèm với các ứng dụng và phần mềm được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của chương trình giảng dạy để bạn có thể cung cấp các bài học hấp dẫn hơn.

DÀNH CHO GIÁO DỤC

Xem thêm

DÀNH CHO KINH DOANH

Áp dụng công nghệ trong kinh doanh không có gì mới nhưng nhu cầu cộng tác và phản hồi theo thời gian thực cho nhân viên của bạn đang trở thành một yêu cầu hàng ngày.

Giúp cho việc trao đổi tương tác được thực hiện trực tiếp đồng thời giữa các địa điểm khác nhau, hay xa nhau về vị trí địa lý với hình ảnh âm thanh chân thực nhất thông qua video call. Tránh lãng phí thời gian và tiết kiệm hiệu quả chi phí, tăng cường mối quan hệ hợp tác với khách hàng, đối tác và trong nội bộ doanh nghiệp.

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Xem thêm

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

DÀNH CHO GIÁO DỤC

Khi nhu cầu ngày càng tăng về không gian học tập hiện đại, nhu cầu về công nghệ trong lớp học cũng tăng theo. Inno Việt Nam đang áp dụng phương pháp học tập hiện đại với môi trường lớp học kỹ thuật số thông minh.
Màn hình tương tác của chúng tôi đi kèm với các ứng dụng và phần mềm được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của chương trình giảng dạy để bạn có thể cung cấp các bài học hấp dẫn hơn.

Xem thêm

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Áp dụng công nghệ trong kinh doanh không có gì mới nhưng nhu cầu cộng tác và phản hồi theo thời gian thực cho nhân viên của bạn đang trở thành một yêu cầu hàng ngày.

Giúp cho việc trao đổi tương tác được thực hiện trực tiếp đồng thời giữa các địa điểm khác nhau, hay xa nhau về vị trí địa lý với hình ảnh âm thanh chân thực nhất thông qua video call. Tránh lãng phí thời gian và tiết kiệm hiệu quả chi phí, tăng cường mối quan hệ hợp tác với khách hàng, đối tác và trong nội bộ doanh nghiệp.

Xem thêm

TIN TỨC