Bàn gấp INNO dành lớp học và giảng đường

Bàn ghế INNO dành cho lớp học và giảng đường

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1170W x 500D x 725H mm

Màu sắc: đen + trắng

Chất liệu: Kim loại

Phù hợp với mặt bàn 1200mm x 600mm

 • Mặt bàn:

Kích thước: 1200W x 600D x 25H mm

Chất liệu: Gỗ Melamine

Màu sắc: trắng

Tấm ván ép dày 25mm

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1370D*500D*725H mm

Màu sắc: đen + trắng

Chất liệu: Kim loại

Phù hợp với mặt bàn 1400mm x 600mm

 • Mặt bàn gấp:

Kích thước: 1400W*600D*25H

Chất liệu: Gỗ Melamine

Màu sắc: trắng

Tấm ván ép dày 25mm

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1570W*650D*725H

Màu sắc: đen + trắng

Chất liệu: Kim loại

Phù hợp với mặt bàn 1600W*600D

 • Mặt bàn:

Kích thước: 1600W x 600D x 25H mm

Chất liệu: Gỗ Melamine

Màu sắc: trắng

Tấm ván ép dày 25mm

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1770W*500D*725H mm

Màu sắc: đen + trắng

Chất liệu: Kim loại

Phù hợp với mặt bàn 1800W*600D

 • Mặt bàn:

Kích thước: 1800W*600D*25Hmm

Chất liệu: Gỗ Melamine

Màu sắc: trắng

Tấm ván ép dày 25mm

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1170W*525D*725H mm

Màu sắc: trắng

Chất liệu: Kim loại

Không yếm, phù hợp với mặt bàn 1200W*600D

 • Mặt bàn:

Kích thước: 1200W*600D*25H mm

Chất liệu: Gỗ Melamine

Màu sắc: trắng

Ván gỗ melamine dày 25 mm với cạnh bọc nhựa PVC 2mm

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1370W*525D*725Hmm

Màu sắc: trắng

Chất liệu: Kim loại

Không yếm, phù hợp với mặt bàn 1400W*600D

 • Mặt bàn:

Kích thước: 1400W*600D*25H mm

Chất liệu: Gỗ Melamine

Màu sắc: trắng

Ván gỗ melamine dày 25 mm với cạnh bọc nhựa PVC 2mm

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1570W*525D*725H mm

Màu sắc: trắng

Chất liệu: Kim loại

Không yếm, phù hợp với mặt bàn 1600W*600D

 • Mặt bàn:

Kích thước: 1600W*600D*25H mm

Chất liệu: Gỗ Melamine

Màu sắc: trắng

Ván gỗ melamine dày 25 mm với cạnh bọc nhựa PVC 2mm

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1170W*525D*725H mm

Màu sắc: trắng

Chất liệu: Kim loại

Có yếm, phù hợp với mặt bàn 1200W*600D

 • Mặt bàn:

Kích thước: 1200W*600D*25H mm

Chất liệu: Gỗ Melamine

Màu sắc: trắng

Ván gỗ melamine dày 25 mm với cạnh bọc nhựa PVC 2mm

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1370W*525D*725Hmm

Màu sắc: trắng

Chất liệu: Kim loại

Có yếm, phù hợp với mặt bàn 1400W*600D

 • Mặt bàn:

Kích thước: 1400W*600D*25H mm

Chất liệu: Gỗ Melamine

Màu sắc: trắng

Ván gỗ melamine dày 25 mm với cạnh bọc nhựa PVC 2mm

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1570W*525D*725H mm

Màu sắc: trắng

Chất liệu: Kim loại

Có yếm, phù hợp với mặt bàn 1600W*600D

 • Mặt bàn:

Kích thước: 1600W*600D*25H mm

Chất liệu: Gỗ Melamine

Màu sắc: trắng

Ván gỗ melamine dày 25 mm với cạnh bọc nhựa PVC 2mm

 • Khung bàn gấp:

Kích thước (W x D x H) mm: 1170 x 620 x 725

Màu sắc: Trắng + vàng

Chất liệu: Kim loại

 • Mặt bàn:

Kích thước (W x D) mm: 1200 x 600

Màu sắc: T-06

Mặt bàn gỗ ván ép độ dày 25mm phủ viền

 • Khung bàn gấp:

Kích thước (W x D x H) mm: 1370 x 620 x 725

Màu sắc: Trắng + vàng

Chất liệu: Kim loại

 • Mặt bàn:

Kích thước (W x D) mm: 1400 x 600

Màu sắc: T-06

Mặt bàn gỗ ván ép độ dày 25mm phủ viền

 • Khung bàn gấp:

Kích thước (W x D x H) mm: 1570 x 620 x 725

Màu sắc: Trắng + vàng

Chất liệu: Kim loại

 • Mặt bàn:

Kích thước (W x D) mm: 1600 x 600

Màu sắc: T-06

Mặt bàn gỗ ván ép độ dày 25mm phủ viền

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1170W*620D*725H

Màu sắc: trắng + vàng

Chất liệu: kim loại, phù hợp mặt bàn 1200 x 600

 • Mặt bàn:

Kích thước (W x D) mm: 1200 x 600

Màu sắc: T-06

Mặt bàn gỗ ván ép độ dày 25mm phủ viền

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1370W*620D*725H

Màu sắc: trắng + vàng

Chất liệu: kim loại, phù hợp mặt bàn 1400 x 600

 • Mặt bàn:

Kích thước (W x D) mm: 1400 x 600

Màu sắc: T-06

Mặt bàn gỗ ván ép độ dày 25mm phủ viền

 • Khung bàn gấp:

Kích thước: 1570W*620D*725H

Màu sắc: trắng + vàng

Chất liệu: kim loại, phù hợp mặt bàn 1600 x 600

 • Mặt bàn:

Kích thước (W x D) mm: 1600 x 600

Màu sắc: T-06

Mặt bàn gỗ ván ép độ dày 25mm phủ viền

 • Khung bàn

Loại khung: khung gấp

Kích thước: 1170W*550D*725H

Màu sắc: White

Chất liệu: Kim loại

 • Giá sách

Phù hợp loại khung 1170W

Màu sắc: Trắng

 • Mặt bàn

Kích thước: 1200W*600D*25

Mặt bàn gỗ ván ép độ dày 25mm phủ viền

 • Khung bàn

Loại khung: khung gấp

Kích thước: 1370W*550D*725H

Màu sắc: White

Chất liệu: Kim loại

 • Giá sách

Phù hợp loại khung 1370W

Màu sắc: Trắng

 • Mặt bàn

Kích thước: 1400W*600D*25

Mặt bàn gỗ ván ép độ dày 25mm phủ viền

 • Khung bàn

Loại khung: khung gấp

Kích thước: 1770W*550D*725H

Màu sắc: White

Chất liệu: Kim loại

 • Giá sách

Phù hợp loại khung 1770W

Màu sắc: Trắng

 • Mặt bàn

Kích thước: 100W*600D*25

Mặt bàn gỗ ván ép độ dày 25mm phủ viền

HotlineChat Zalo
0926 557 757