Cổng an ninh thư viện INNO SMARTGATE LSG-1400

Liên hệ

  • Công nghệ: EM
  • Số lối đi: Một (01) lối đi hoặc có thể mở rộng đến 5 lối đi
  • Khoảng cách các lối đi :800cm
  • Khỏang cách bao phủ tính từ chân đế: 170cm
0926 557 757