Công cụ quản lý tài nguyên học tập LearnPath

Liên hệ

  • Dựa trên web và được tích hợp với Phần mềm thư viện Oliver
  • Một trang thông tin để hướng dẫn học sinh tìm kiếm phù hợp, chất lượng cao
  • Dễ sử dụng – không yêu cầu kỹ năng viết mã hoặc HTML
  • Khả năng để cộng tác và chia sẻ nội dung giữa Người dùng LearnPath
0926 557 757