GIẢI PHÁP

Phòng học tương tác

Giải pháp Phòng học tương tác với cốt lõi là hệ thống đánh giá Voting Sytem, được xem là một giải pháp mang đến nhiều trải nghiệm thú vị: tăng cường sự tương tác, đánh giá kiến thức nhanh chóng từ đó giúp điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp, khuyến khích sự tham gia của tất cả các học sinh trên lớp, tạo cơ hội giúp học sinh thoải mái khi chia chia sẻ ý kiến thông qua các thiết bị tương tác.

Liên hệ tư vấn

Nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập với

Giải pháp Phòng học tương tác Voting System

Nâng cao hiệu quả giáo dục và tạo môi trường học tập hiện đại, sáng tạo

Sử dụng các thiết bị bỏ phiếu chuyên dụng hoặc ứng dụng trên thiết bị di động để thu thập ý kiến, câu trả lời của học sinh. Cho phép giáo viên tổ chức các hoạt động đánh giá, khảo sát, kiểm tra kiến thức học sinh một cách tương tác trực tiếp ngay tại lớp học.

Thiết bị kiểm tra đánh giá tương tác

Hệ thống cung cấp kết quả đánh giá chính xác và nhanh chóng, giúp giáo viên nắm bắt tình hình học tập của học sinh một cách hiệu quả.

  • Với kích thước chỉ bằng tấm thẻ tín dụng, thiết bị vô cùng gọn nhẹ và di động, phù hợp với nhiều cấp độ học.
  • Tính năng tương tác tức thì, đưa học sinh vào mô hình học tập tích cực, do đó tạo ra môi trường học tập thú vị và thư giãn
  • Thực hiện các bài kiểm tra nhanh trước và sau giờ học, có thể giúp giáo viên nắm được tình hình học tập của học sinh mọi lúc
  • Với kích thước chỉ bằng tấm thẻ tín dụng, thiết bị vô cùng gọn nhẹ và di động, phù hợp với nhiều cấp độ học.
  • Tính năng tương tác tức thì, đưa học sinh vào mô hình học tập tích cực, do đó tạo ra môi trường học tập thú vị và thư giãn
  • Thực hiện các bài kiểm tra nhanh trước và sau giờ học, có thể giúp giáo viên nắm được tình hình học tập của học sinh mọi lúc