Kiosk tự phục vụ INNO SELFCHECK SC3002A

Liên hệ

  • Trả sách đáng tin cậy
  • Nhiều chức năng
  • Đa dạng các quyền cho thủ thư
  • Giám sát và chẩn đoán từ xa
0926 557 757