Màn hình LED INNO P4 cố định trong nhà

Liên hệ

Màn hình LED INNO P4 cố định trong nhà và phụ kiện: 20.428m2
Kích thước hiển thị (W*H): 6080 x 3360 mm
Số lượng module (W*H): 19 x 21 module

0926 557 757