Máy nạp và khử từ sách INNO BOOKCHECK BC-AD10

Liên hệ

  • Công nghệ: EM
  • Có khả năng nạp – khử tự động từng quyển sách
  • Máy được thiết kế có thể làm việc với nhiều sách cùng lúc nhưng vẫn bảo đảm tính năng nạp / khử
0926 557 757