1. Giới thiệu về phần mềm INCLASS+

Inclass+ là bộ phần mềm hỗ trợ quản lý giảng dạy và học tập được nghiên cứu và phát triển bởi INNO Việt Nam. Phần mềm Inclass+ được chia thành 3 phân hệ chính:

■ Inclass+ for Multimedia Classroom

■ Inclass+ for Smart Classroom

■ Inclass+ for Language Classroom

Inclass+ for Multimedia Classroom: Phần mềm phòng học đa phương tiện Inclass+ là một hệ thống giảng dạy tương tác được phát triển với những công nghệ đa phương tiện và môi trường mạng LAN, được thiết kế chạy trên các hệ thống máy tính sử dụng mạng LAN, phục vụ cho các hoạt động giảng dạy và học tập.

Inclass+ for Smart Classroom: Phần mềm phòng học thông minh Inclass+ là một hệ thống giảng dạy tương tác được phát triển với những công nghệ đa phương tiện và môi trường mạng không dây (Wireless), được thiết kế chạy trên các hệ thống máy tính sử dụng mạng WIFI, phục vụ cho các hoạt động giảng dạy và học tập.

Inclass+ for Language Classroom: hệ thống dạy và học ngoại ngữ ứng dụng trên môi trường mạng với nhiều công cụ giảng dạy và quản lý. Phần mềm được phát triển để tạo sự thuận tiện cho giáo viên trong việc thiết kế các hoạt động giảng dạy, áp dụng các tài liệu đa phương tiện và tạo các kịch bản mô phỏng, nhằm hướng dẫn học sinh luyện khả năng đọc, nghe và nói.

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ CỦA GIÁO VIÊN

  • Giáo viên có thể khóa màn hình, bàn phím, chuột máy học sinh
  • Giáo viên có thể Cho phép, hạn chế, khóa máy học sinh kết nối các thiết bị ngoại vi như USB, CD,…
  • Giáo viên có thể xây dựng nguyên tắc sử dụng Internet trên PC của Học sinh (cấm hoặc hạn chế) để ngăn Học sinh lướt internet riêng trong lớp.
  • Giáo viên có thể Khóa hoặc hạn chế các ứng dụng được cài đặt trong máy học sinh.

2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

KHỞI ĐỘNG

BƯỚC 1: NHẤN VÀO BIỂU TƯỢNG PHẦN MỀM TRÊN DESKTOP

Phần mềm InClass+ là gì cách dùng như thế nào?

BƯỚC 2: ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN, NẾU KHÔNG CÓ TÀI KHOẢN, NHẤN ĐĂNG NHẬP ĐỂ TIẾP TỤC VÀO PHẦN MỀM

Phần mềm InClass+ là gì cách dùng như thế nào?

BƯỚC 3: VÀO GIAO DIỆN CHÍNH VÀ SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG TRONG PHẦN MỀM

Phần mềm InClass+ là gì cách dùng như thế nào?


Một số lưu ý

  1. Khi khởi động phần mềm, các máy học viên không tự động vào lớp. Giáo viên cần kiểm tra hệ thống mạng xem các máy đã kết nối ổn định hay chưa
  2. Trong quá trình giảng dạy, nếu có một hoặc một vài máy mất kết nối, kiểm tra tình trạng mạng máy đó, hoặc khởi động lại máy
  3. Trong lúc truyền phát video, nếu máy tính giáo viên thực hiện thao tác nhưng máy học viên không nhận được, Thoát phần mềm và khởi động lại phần mềm.

Phần mềm InClass+ là gì cách dùng như thế nào?

Nếu bạn quan tâm đến phần mềm Inclass+ để nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin và tìm hiểu các sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

One thought on “Phần mềm InClass+ là gì cách dùng như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0926 557 757