Phần mềm Inclass+ phòng học thông minh

Liên hệ

  • Tích hợp nhiều công cụ quản lý và giảng dạy
  • Cài đặt và vận hành trên hệ thống mạng máy tính ngang hàng
  • Dễ dàng sử dụng và thao tác vận hành
  • Hỗ trợ Windows 7/8/10 thông qua giao thức kết nối mạng không dây
Danh mục:
0926 557 757