Phần mềm quản lý thư viện Oliver

Liên hệ

  • Giao diện thân thiện với người dùng
  • Giao diện dành riêng cho cấp dưới để hệ thống phát triển cùng với học sinh của bạn.
  • Tùy chỉnh và linh hoạt
  • Khả năng tích hợp với các nhà cung cấp sách điện tử, cơ sở dữ liệu, v.v.
  • Hỗ trợ và cập nhật đáng tin cậy
0926 557 757