Robot phun khử trùng INNO

Liên hệ

  • Sử dụng công nghệ nguyên tử hóa siêu âm, phân tử hóa chất khử trùng
  • Robot có thế hoạt động và sạc tự động.
  • Robot có thể tự tải lên thông tin về trạng thái đang chạy, trạng thái hoạt động, và triển khai các tác vụ trong thời gian thực.
Danh mục:
0926 557 757