Thiết bị điều khiển tương tác trắc nghiệm giáo viên Inno Presenter VT-600T

Liên hệ (0926 433 979)

  • Cài đặt đơn giản
  • Sử dụng thân thiện
  • Tích hợp với Microsoft PowerPoint
  • Phản hồi nhanh
  • Chức năng kiểm tra và đánh giá