Thiết bị điều khiển tương tác trắc nghiệm giáo viên INNO Presenter VT-800-T

Liên hệ

  • Cài đặt đơn giản
  • Sử dụng thân thiện
  • Tích hợp với Microsoft PowerPoint
  • Phản hồi nhanh
  • Chức năng kiểm tra và đánh giá
0926 557 757