Thiết bị hội nghị trực tuyến Inno VC-HD1080

Liên hệ (0926 433 979)

  • Hình ảnh siêu nét
  • Công nghệ Focus hàng đầu
  • Giảm nhiễu và SNR cao
  • Hỗ trợ nén video
  • Hỗ trợ nhiều giao thức
  • Cài đặt và sử dụng dễ dàng
  • VC-HD1080-H10
  • VC-HD1080-H20
  • VC-HD1080-U10
  • VC-HD1080-U20
Xóa