Thiết bị kiểm tra trắc nghiệm dành cho học sinh INNO Clicker VT-800-S

Liên hệ

  • Cài đặt đơn giản
  • Tích hợp với Microsoft PowerPoint
  • Phản hồi nhanh
  • Nhận được nhiều câu trả lời cùng lúc
  • 1 thiết bị cho 1 học sinh
0926 557 757