THƯ VIỆN THÔNG MINH MINI BARCODE INNO INTECH WT-2000

Liên hệ (0926 433 979)

  • Tương thích với hệ thống thư viện nhãn mã vạch barcode
  • Thiết kế nhỏ gọn có thể đặt được ở mọi nơi
  • Dịch vụ 24/7 không cần nhân viên
  • Phân tích thông kê mạnh mẽ
  • Ngăn lưu trữ riêng cho từng cuốn sách.