Trạm thủ thư INNO WORKSTATION WS4505A

Liên hệ

  • Trao đổi dữ liệu không tiếp xúc
  • Hoạt động như một trạm lưu thông cho việc mượn và trả tài liệu
  • Thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi mã vạch sang RFID
  • Ăng ten được thiết kế che chắn hoàn toàn phù hợp làm việc trong bất kỳ môi trường nào
  • Giao thức chống va chạm đảm bảo xử lý được nhiều tài liệu đồng thời và chính xác
  • Thiết kế tiện dụng và vật liệu bền
0926 557 757