Tủ sách thông minh INNO BOOKCASE BC280A

Liên hệ

  • Có thể lắp đặt ở mọi địa điểm
  • Kết nối với ILS/LMS qua SIP2, dịch vụ tự mượn và trả sách 24/7, hỗ trợ ngoại tuyến
  • Giữ tài liệu được lưu thông ổn định – ngay khi tài liệu được đặt vào kệ tủ sách
  • Sức chứa: ≥ 80 sách
0926 557 757