Tủ sách thông minh INNO BOOKCASE BC326B

Liên hệ

  • Có thể lắp đặt ở mọi địa điểm
  • Kết nối với ILS/LMS qua SIP2, dịch vụ tự mượn và trả sách 24/7, hỗ trợ ngoại tuyến
  • Giữ tài liệu được lưu thông ổn định – ngay khi tài liệu được đặt vào kệ tủ sách
0926 557 757