Tủ số thông minh Inno Landwell i-keybox-64 Terminal

Liên hệ (0926 433 979)

  • Có sẵn bên trong 64 khe cắm chìa khóa
  • Xác thực trên thiết bị Terminal
  • Cập nhật theo thời gian thực
  • Quản lý hệ thống từ xa
  • Hoạt động 24/24