2008 - Đẩy mạnh sản xuất các trang thiết bị phòng học thông minh (máy tính bảng cho giáo viên và học viên, bàn tương tác nhóm iFun…)

0926 557 757